Cichowicz, A. P. C., & Knabben, R. de M. (2013). Nem parte, nem todo: refletindo sobre os conceitos de “sociedade” e “indivíduo” através das obras de Roy Wagner e Marilyn Strathern./ Neither part nor the whole: thinking on the concepts of “society” and “individual” through the Roy Wagner’s and Marilyn S. Vivência: Revista De Antropologia, 1(41). Recuperado de https://periodicos.ufrn.br/vivencia/article/view/4713