Cichowicz, A. P. C., e R. de M. Knabben. “Nem Parte, Nem Todo: Refletindo Sobre Os Conceitos De “sociedade” E “indivíduo” através Das Obras De Roy Wagner E Marilyn Strathern./ Neither Part nor the Whole: Thinking on the Concepts of “society” and ‘individual’ through the Roy Wagner’s and Marilyn S”. Vivência: Revista De Antropologia, Vol. 1, nº 41, dezembro de 2013, https://periodicos.ufrn.br/vivencia/article/view/4713.